Organisatieontwikkeling door zelfinzicht

Waarom de beste ideeën mislukken..

Peter M. Senge: ‘Iets wat alle managers weten is dat veel van de beste ideeën nooit uitgevoerd worden. 
Briljante strategieën worden niet omgezet in daden..
We beginnen er van overtuigd te raken, dat ‘er ergens iets fout gaat’, niet omdat de bedoelingen niet goed zijn, of de vaste wil ontbreekt, of zelfs niet omdat er onvoldoende systeem-theoretisch inzicht zou zijn, maar vanwege onze mentale modellen’.

Onze voorstelling van de wereld belet ons om ánders dan op de vertrouwde manier te denken en te doen. En dat is jammer. Dat hoeft niet.

Hoe de beste ideeën slagen…

Peter Senge,  Jim Collins (Good to Great) en steeds meer mensen met werkelijke kennis van zaken als het om organisatieontwikkeling gaat, vinden het belangrijk dat:

  • mensen hun eigen mentale modellen leren kennen.
  • mensen hun eigen persoonlijkheid kunnen managen.

Voor leidinggevenden en medewerkers is zelfkennis van doorslaggevend belang.
Zelfkennis is voorwaarde… 

  • voor het ontwikkelen van potentieel;
  • voor voldoening gevende relaties;
  • voor het kwalitatief werken naar een  steeds hoger niveau;
  • voor effectief samenwerken, al of niet in teams.

Daarom starten wij met het ontdekken en ontwikkelen van inzicht in de eigen persoonlijkheid én in die van anderen.
Elke moderne lerende organisatie is dit aan zijn cultuur verplicht.
Pas dan krijgt organisatieverandering en cultuurontwikkeling een goede kans.
‘Managing Personality’ is dus een eerste noodzakelijke stap in de opbouw van uw organisatie.

Waarom met het enneagram?

Omdat door middel van het enneagram bij elke deelnemer, minimaal…

  • een feest van herkenning plaatsvindt op het meest diepe niveau;
  • een inzicht ontstaat in ‘wat maakt dat ik mij gedraag zoals ik mij gedraag’;
  • een besef groeit dat niet ieder mens uit het zelfde vaatje tapt;
  • inzicht groeit in patronen van denken, voelen en handelen van mensen;

Daarmee kunnen de deelnemers hun eigen mentale modellen leren kennen en hun eigen persoonlijkheid managen.

Ook uw organisatie?

Wilt u ook uw organisatie verbeteren door meer zelfinzicht? Velen gingen u voor: zie onze referenties

Kijk eens verder hoe wij dat doen in intervisie, teamontwikkeling, visie- en missieontwikkeling, coaching en cultuur-ontwikkeling. Want daarin komt dit belangrijke aspect van zelfinzicht regelmatig terug.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.