Cultuurontwikkeling

Managing Personality is een noodzakelijke eerste stap in de opbouw van je organisatie. Pas daarna kan er een olievlekgroep worden getraind in het handen en voeten geven aan de gewenste nieuwe cultuur.

 

 

Olievlekwerking naar een open cultuur

Naar aanleiding van de enneagram-tweedaagse waarin zelfkennis, kennis van de ander en mildheid voor elkaar werden gefaciliteerd, wordt vanuit de afdeling/organisatie nu een zogenaamde olievlekgroep opgericht.
Deze olievlekgroep wordt extra getraind in een intensief programma.
Zij bevordert een open cultuur in de organisatie/afdeling waarbij men elkaar aanspreekt op professionele verantwoordelijkheid en effectiviteit vanuit een open en optimale communicatiestijl.
Via deze relatief kleine olievlekgroep (meestal een dwarsdoorsnede van 8 deelnemers) wordt de organisatie cq. de afdeling dus gestimuleerd en ondersteund in het implementeren en bewaken van de gewenste transparante cultuur.

Start

Wij starten in grotere landelijke organisaties onze trajecten voor cultuurontwikkeling dus met het ontdekken en ontwikkelen van inzicht in de eigen persoonlijkheid en in die van anderen.
Dit is een moderne eis die elke lerende organisatie aan zijn cultuur verplicht is.
We doen dat in eerste instantie per afdeling of per totale organisatie (afhankelijk van de grootte ervan) via een tweedaagse met het enneagram. Tijdens de enneagram tweedaagse wordt altijd ervaren dat achter de maskers en achter de typespecifieke patronen gemotiveerde en betrokken mensen schuil gaan.

Haarlemmerolie

Een optimalisering van de stijl van onderling communiceren kan op termijn het verschil maken voor de cultuur van de afdeling. De olievlekgroep krijgt gezag, heeft een voortrekkersrol en stimuleert en katalyseert binnen de afdeling een houding van elkaar aanspreken op de wijze van communiceren. 
De olievlekgroep zorgt als het ware voor de haarlemmerolie binnen de afdeling. 
Dit heeft een positief effect op het effectiever en transparanter functioneren van alle medewerkers.

Versterken van houding en interventie-vaardigheden

Teneinde de geselecteerde leden van de olievlekgroep goed toe te rusten dienen zij te worden gevoed met kennis en vaardigheden zodat zij hun gezag in de organisatie als katalysator / auditor kunnen doen gelden. Daartoe wordt een proces van deskundigheidsbevordering in werking gezet. In 12-14 dagbijeenkomsten over het gehele jaar verdeeld, wordt de competentie versterkt ten aanzien van grondhouding en interventie-vaardigheden.

Meer informatie?

Wij komen graag met u in contact om over onze succesvolle mogelijkheden van gedachten te wisselen.
Referenties kunt u bij ons op aanvraag verkrijgen.

Voor meer informatie kijkt u op Enneagram.


[box type=”info”]
Kijk eens verder op: organisatie-ontwikkelingteamontwikkelingvisie/missieontwikkeling of intervisie

[/box]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.