Intervisie

Intervisie is een gestructureerde methode om werkproblemen die je bezighouden oplossingsgericht met vakgenoten te kunnen bespreken.

Bezinning

Voor momenten van bezinning en reflectie wordt vaak geen tijd gereserveerd in de toch al overbezette agenda’s. Andere zaken gaan voor.
Maar juist de hectiek van alledag vraagt om momenten waarop je met elkaar stilstaat bij zaken die je raken.
Intervisie is een uitstekende manier om daar vorm aan te geven.


Werkwijze

Wij faciliteren het opzetten van intervisie voor teams en vakgenoten.
Wij zorgen voor structuur waarin verschillende intervisie-methoden tot hun recht kunnen komen.
Voor begeleide intervisie zijn meestal 5 bijeenkomsten voldoende.
Daarna kan een intervisiegroep zelfstandig verder onder wisselend leiderschap van één van de deelnemers.
Naar behoefte komt de begeleidend intervisor nog een aantal keren terug om de kwaliteit en de voortgang te stimuleren.


Voor wie?

Intervisie is geschikt voor professionals die qua vakgebied gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Dit kunnen zeker ook leidinggevenden zijn die op eenzelfde level in de organisatie hun werk doen.
De vraag naar intervisie komt van gemotiveerde deelnemers die met elkaar kleinere en grotere problemen en actuele zaken op werkgebied vanuit een reflecterende houding met elkaar willen delen.

 

Methoden?

Tijdens de intervisiebijeenkomsten kunnen uiteenlopende modellen worden gebruikt. Het enneagram is er daar één van.
Intervisie met het enneagram heeft het voordeel dat collega’s elkaar beter begrijpen omdat zij bekend zijn met elkaars achterliggende motivaties van denken en handelen. Bovendien hebben de deelnemers op basis van het enneagram meer zicht op wat hun medewerkers werkelijk beweegt.
uiteraard worden er ook andere modellen aangewend als dat van toepassing is.
Voor wat betreft onze uitgebreide ‘rugzak aan kennis en ervaring verwijs ik naar onze andere site.


Interesse?

Alle aanvragen voor het opzetten van intervisie worden op maat ingevuld. 
Neem contact met ons op en vraag naar Renske van Berkel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.