Het Enneagram en zijn types

Persoonlijkheid is het resultaat van de genen en de gang door het socialisatieproces.

Het enneagram geeft zicht op 9 patronen van denken, voelen en handelen. Als je je herkent (beter nog: erkent en bekent) in een bepaald enneagramtype, dan kan dat enorm stimulerend zijn voor je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het enneagram is een dynamisch model. Het is een psychologisch model omdat het vanuit achterliggende motivaties gedrag verklaart. Het is ook een model dat richting aangeeft voor verdere groei en ontwikkeling, ook spiritueel.

Dat is wellicht de reden dat het enneagram in deze tijd nog steeds zo populair is.

Maar …ga niet met een testje van internet over één nacht ijs als het om je zelf gaat! Kies daarom voor een diepte interview, een type-interview bij een daartoe gecertificeerd enneagramcoach. ‘Mis-typing’ is nogal vertragend voor je ontwikkeling.

Op deze website lees je wat een type interview je kan brengen, zowel als ‘interviewee’ als begeleider/coach.